Strag-gruppen

Strag-gruppen er en av Norges ledende importører av øl, vin og brennevin og har som formål å selge "Varer til det gode liv".

Strag-gruppen ble etablert i 1991 av Arve Røys Stranden. Hans drøm var gjennom innovasjon, konkurransekraft, kompetanse og produktivitet å kunne tilby det norske markedet attraktive produkter til konkurransedyktige vilkår. Etter Arve sin bortgang, er det hans kone og tidligere økonomisjef Rimma Røys Stranden som eier selskapet og sitter som styrets leder i selskapet. Maria Stranden står som daglig leder i selskapet idag og har ansvaret for den daglige driften. Verdiene i selskapet er fortsatt de samme og har gjort til at Strag-gruppen er en av landets ledende importører av øl, vin og brennevin idag. Og det skal vi fortsette å være!

Strag-gruppen består av fire selskap i Norge: Strag AS, Gavin AS, Degel AS og Rimedia AS

Helt siden 1991 har familien Stranden vært delaktig i driften og hovedeier i Strag-gruppen. Fra desember 2012 eide de 100% av selskapet. Per i dag har Strag-gruppen åtte ansatte. Alle har variert bakgrunn, noe som bidrar til å gjøre teamet dynamisk, kreativt og svært effektivt.

Strag-gruppen skal fortsette å tilby det vi alle behøver – en god skål!

Strag - gruppen

Strag   Gavin   Degel    Rimedia

Besøksadresse: Billingstadssletta 19B, 1396 Billingstad
E-post: office@strag-gruppen.no

Strag

Norges eldste importør av alkoholholdig drikkevare